Jeugd laars en skateboard
20 april 2023Jeugd Nieuws

Tweede Kamer debatteert over het knellende jeugdbeleid

ActiZ Jeugd deelt voorafgaand het debat een paper met de Kamerleden en vraagt om urgente oplossingen voor het jeugdbeleid, zodat jeugdigen in Nederland kansrijk, veilig en gezond kunnen blijven opgroeien.

Op 20 april spreekt de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) over het jeugdbeleid. Een urgent thema voor dit debat is de alarmerende groei van het aantal kinderen én ouders dat om professionele hulp vraagt. ActiZ Jeugd wil Kamerleden en bewindspersonen in de aanloop naar dit debat waarschuwen: anno 2023 staat het kansrijk, veilig en gezond opgroeien in Nederland onder grote druk.

Knellend jeugdbeleid

Te veel jongeren én hun ouders ervaren op dit moment mentale klachten of uitdagingen, maar deze afname van de mentale gezondheid staat niet op zichzelf. De gezondheidsverschillen in Nederland nemen toe, maar de effectiviteit waarmee we zorg en ondersteuning bieden neemt af.

De zorg voor jeugd en gezin zal op een andere wijze moeten worden ingericht. Dit vraagt om richting en lef. Het gaat om de huidige en toekomstige generaties – we kunnen het ons simpelweg niet veroorloven om dit belang te onderschatten. ActiZ Jeugd heeft daarom drie knelpunten aangedragen die urgent zouden moeten worden opgelost.

Drie knelpunten die moeten worden opgelost

  1. Versnippering beleid. De lokale samenhang van zorg rondom gezin en jeugd ontbreekt. ActiZ Jeugd pleit daarom voor een meer gezinsgerichte aanpak, waarbij de samenwerking van onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn zowel landelijk, regionaal als lokaal steviger wordt georganiseerd.
  2. Vakmanschap van zorgprofessionals. Gezondheid en gezond leven is geen vorm van crisis en vraagt daarom ook om een andere aanpak. Deze andere aanpak moet gestoeld zijn op het vakmanschap van zorgprofessionals in de jeugdgezondheidszorg en de vertrouwensband die zij op moeten kunnen bouwen met jeugdigen en gezinnen.
  3. Inbesteding. ActiZ Jeugd stelt dat de huidige uitdagingen en problemen in het jeugdbeleid onverenigbaar zijn met de (quasi)inbesteding van jeugdgezondheidzorg.

Lees hier het volledige paper van ActiZ Jeugd

Angela Bransen - vierkant klein

Laatste nieuws