nieuws

25 februari 2019

‘Het geld moet op aan personeel, dat is de ratio’

Verpleeghuizen moeten de extra kwaliteitsgelden van de overheid voor de verpleeghuizen (2,1 miljard euro) zoveel mogelijk besteden aan extra zorgpersoneel. ‘Dat is wat bewoners willen, dat is waar de motie-Roemer toe oproept en het is ook zo afgesproken in het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.’

Op 20 februari 2019 was er een Algemeen Overleg Verpleeghuiszorg met de vaste Kamercommissie van VWS. Net als een paar weken eerder in een soortgelijk debat over ouderenzorg, bleek minister De Jonge van Volksgezondheid niet geneigd de verdeelsleutel zoals vastgesteld in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg los te laten. De Jonge: ‘Het is mijn opdracht het Kwaliteitskader werkelijkheid te laten worden. Het geld moet op aan personeel, dat is de ratio.’

Rigide verdeelsleutel

In het Kwaliteitskader is afgesproken dat 85 procent van het extra budget voor kwaliteitsverbetering van de verpleeghuizen moet worden uitgegeven aan ‘extra handen aan het bed’. ActiZ vindt deze verdeelsleutel te rigide, mede omdat het benodigde personeel niet beschikbaar is op de huidige krappe arbeidsmarkt. Bovendien zorgt de toenemende vergrijzing voor een enorme extra vraag aan zorgprofessionals. ActiZ wil daarom dat het extra kwaliteitsgeld wordt verdisconteerd in de reguliere Wlz-tarieven zodat zorgaanbieders meer ruimte krijgen om de juiste investeringen voor de lange termijn te doen. De huidige verdeelsleutel zorgt bovendien voor onnodige en onwenselijke administratieve rompslomp. Maar minister De Jonge en CDA-Kamerlid Slootweg ‘zijn nog niet zover’ om de verdeelsleutel aan te passen. Vooralsnog sluiten de coalitiepartijen zich aan bij deze opstelling.

Exclusief voor leden

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van ActiZ. Is uw organisatie lid maar heeft u nog geen inlog? Vraag een inlogcode aan.

Laatste nieuws

Gerelateerd