Over ActiZ Jeugd

ActiZ Jeugd is belangenbehartiger voor de zorg en welzijn voor jeugd en gezin. Samen met 30 leden, op het gebied van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, lichte jeugdhulp, specialistische kindzorg, thuisbegeleiding en kinderthuiszorg gaan wij er voor om de zorg voor jeugd en gezin zo in te richten dat iedereen gezond en veilig kan opgroeien. De drijfveer is om de jeugd en hun gezin hierin zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen, waarbij wordt ingezet op het gewone leven, het gezond opgroeien en positieve opvoeding.

Door haar diverse achterban is ActiZ Jeugd gesprekspartner voor de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) en ambtelijk en politiek Den Haag, spreekbuis en nieuwsmakelaar voor media. ActiZ Jeugd werkt in de landelijke belangenbehartiging nauw samen met andere bondgenoten, zoals onder andere gemeenten, geboortezorgpartijen, onderwijs, GGD’en, beroepsverenigingen, welzijnorganisaties, kennisinstituten, woningcorporaties, zorgverzekeraars, vakbonden en ouderorganisaties

Angela Bransen - vierkant klein