24 oktober 2022Jeugd Nieuws

Samenwerking Informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg formeel vastgelegd

 JGZ-organisaties, de gemeenten, VWS en het RIVM, allemaal hebben ze wensen voor verbeteringen en vernieuwing van de informatiestandaard. Soms is dat wel dringen. Daardoor is de wensenlijst erg lang en hebben beheer en onderhoud vertraging opgelopen. Vanaf nu is er formeel helderheid over de governance en procedures voor wijzigingen aan de informatiestandaard. De betrokken partijen zijn ActiZ, GGD GHOR Nederland, NCJ, Nictiz, RIVM, VWS, VNG en VZVZ.

Informatiestandaarden

Een informatiestandaard heeft als doel om op gestructureerde manier digitaal gegevens vast te leggen en tussen organisaties uit te wisselen. In een informatiestandaard worden afspraken vastgelegd om eenduidig en betekenisvol uitwisselen van informatie mogelijk te maken. Een informatiestandaard bestaat uit een inhoudelijk deel, dat gaat over wat en hoe de professional haar werkproces registreert, en een technisch deel.

Zie ook de animatievideo over informatiestandaarden

Voor de huidige Informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg is de Basisdataset JGZ het inhoudelijke deel en maken het dossieroverdracht-bericht (DOB) en de vaccinatieberichten de technische gegevensuitwisseling mogelijk.

Wat houdt de afgesproken werkwijze in?

Voor de Informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg is er een digitale brievenbus: brievenbusISJGZ@VNG.nl. Alle verzoeken tot wijziging die te maken hebben met de huidige en nieuw te ontwikkelen Informatiestandaarden JGZ worden naar deze brievenbus gestuurd. Er is dus nog maar één route om zaken veranderd of opgenomen te zien in de Informatiestandaarden JGZ. Alle betrokken partijen kunnen een wijzigingsverzoek naar de brievenbus insturen.

Bestuurlijk komen bovenstaande partijen bijeen in het Strategisch Beraad. Hier wordt de planning van elke komende jaar van de wijzigingen aan de informatiestandaarden JGZ vastgesteld. Ook wordt bepaald welke wijzigingen in de drie jaar daarna op de routekaart komen.

Alle partijen werken ook samen in het Tactisch Overleg (TO). Hier worden de wensen van de JGZ-organisaties en wensen vanuit het Rijksvaccinatieprogramma besproken. De planning wordt hier opgesteld en keuzes worden voorbereid zodat het Strategisch Beraad er een besluit op kan nemen. Het Tactisch Overleg kan bijvoorbeeld impactanalyses laten uitvoeren om te bepalen wat de impact zal zijn van een wijziging.

Er is een onafhankelijke ketenregisseur voor de informatiestandaard JGZ. De ketenregisseur is bereikbaar via: BrievenbusISJGZ@vng.nl . De regisseur beheert de brievenbus, is voorzitter van het Tactisch Overleg en bereidt het Strategisch Beraad voor.

Door deze werkwijze wordt voor alle partijen duidelijk welke wijziging wanneer verwacht kan worden. Andere planningen kunnen daarop afgestemd worden. Dit leidt voor alle deelnemende en uitvoerende partijen tot een voorspelbare en realistische planning.

Meer informatie:

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst IS JGZ

Laatste nieuws