19 januari 2023Jeugd Nieuws

Ron Boumans nieuwe voorzitter en Manon Arts nieuwe vicevoorzitter van ActiZ Jeugd

Per 1 januari 2023 is Ron Boumans benoemd tot voorzitter en Manon Arts tot vicevoorzitter van ActiZ Jeugd. Zij treden aan voor een periode van vier jaar. Ron volgt hiermee Charles Laurey op. Naast de voorzitterswissel lanceren Ron Boumans en Manon Arts ‘Samen investeren in jeugd en gezin. Een kompas om te komen tot bondgenootschap voor gezonde generaties’. Met deze boodschap roept ActiZ Jeugd iedereen op om in 2023 met ons in gesprek te gaan over een effectieve en duurzame jeugdketen.

Ron Boumans.jpgBoumans (1960) is directeur-bestuurder van de stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West. Boumans is de eerste 21 jaar van zijn loopbaan werkzaam geweest in de ziekenhuiswereld waar hij diverse leidinggevende functies heeft vervuld. Vervolgens heeft hij zijn carrière vervolgd bij het Ministerie van VWS, Inspectie voor de Gezondheidszorg, aanvankelijk als regionaal inspecteur voor de eerstelijns en tweedelijns gezondheidszorg en de publieke gezondheid en de laatste jaren als directeur publieke gezondheid, ggz en forensische zorg. Hij is bestuurlijk actief bij de NVZD en bekleed 2 commissariaten in de zorg waarvan een als voorzitter. Boumans is sinds 2020 actief als bestuurslid bij ActiZ Jeugd.

 

ACTIZ_MANON_ARTS_©Norbert-Waalboer-Fotografie.jpg

Arts (1967) is directeur bestuurder bij Jong JGZ. Na haar opleidingen op het gebied van communicatie en management is zij inmiddels bijna 25 jaar actief in de zorg. Arts is na verschillende functies in thuiszorgorganisaties sinds 2008 actief in het jeugddomein. In januari 2022 heeft zij na een verzelfstandigingstraject de leiding gekregen over Jong JGZ, een zelfstandige JGZ-organisatie die preventieve jeugdgezondheidszorg biedt aan alle 0-18 jarigen in Zuid-Holland Zuid en 0-4 jarigen in Breda. Jong JGZ volgt de gezondheid van circa 100.000 kinderen en jongeren.

Verheugd

Afdelingsdirecteur van ActiZ Jeugd, Angela Bransen, is verheugd met deze benoemingen. ‘Ron past uitstekend in het profiel van een inspirerende en daadkrachtige voorzitter. Manon heeft een sterk track record op het zijn van een verbindende schakel tussen verschillende partijen en ervaring in het vormgeven van een stevige zelfstandige positionering van de jeugdgezondheid. We hebben er veel vertrouwen in om gezamenlijk een substantiële bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de zorg en ondersteuning aan jeugd en gezin.’

Passende, effectieve en efficiënte zorg voor jeugd en gezin

Ron Boumans: ‘We moeten nu eindelijk gaan doen waar de transitie sociaal domein voor bedoeld was. Zorg, welzijn, onderwijs en opvang voor jeugd verbinden met elkaar zodat we passende, effectieve en efficiënte zorg voor jeugd en gezin aanbieden waarbij we eerst door een preventieve bril kijken en dan pas door de curatieve bril. Uitgangspunt is hulp thuis, op school of dicht in de buurt. Zo kortdurend als mogelijk en zo lang als nodig is. Laten we niet alleen streven naar een rookvrije generatie, maar ook naar een generatie die gezond en veilig opgroeit zodat we de transgenerationele problemen structureel kunnen verminderen. We zetten niet enkel in op de jeugd. Het is het systeem waarin de kinderen zitten met al zijn verschillende problematieken en dat vraagt om een multifactoriële aanpak en om stevige samenwerking. Waarbij elke partij gaat voor de inhoud en niet voor organisatorische belangen. Curatie redt levens maar preventie redt generaties.’

Gezond en gelukkig

Manon Arts: ‘Kinderen gezond en gelukkig op laten groeien, daar staan we voor! Uitdagingen die daarbij op de loer liggen zoals kansenongelijkheid, laaggeletterdheid, kindermishandeling, leefstijl etc., vragen om antwoorden en een aanpak die we alleen samen met alle partners in het sociaal domein kunnen bewerkstelligen. De kracht van de jeugdgezondheidszorg en haar preventieve invalshoek is enorm groot. In de jeugdgezondheidszorg werken professionals met passie voor hun vak om het verschil te maken voor een kind en een gezin, iedere dag weer, generaties lang. Samen met alle partners die voor hetzelfde gaan en staan zorgen we voor een netwerk rondom kinderen en gezinnen. We stemmen op lokaal, regionaal en landelijk niveau af om vanaf de zwangerschap tot volwassenheid de beste resultaten voor elkaar te krijgen. Welke stappen kunnen we samen zetten? We gaan graag in gesprek.’

Download Samen investeren in jeugd en gezin. Een kompas om te komen tot bondgenootschap voor gezonde generaties

Angela Bransen - vierkant klein